Nathaniels Victory Foundation

Welkom op de website van Stichting Nathaniëls Victory Foundation.

Deze stichting is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van het genezingsproces van Nathaniël.

Een klein blond engeltje van 1 jaar en 9 maanden oud, met gigantische blauwe ogen waarmee hij iedereen betoverd.
Een paar weken geleden ( begin november 2014 ) werd Nathaniël ziek. Waarbij eerst gedacht werd aan een flinke griep, bleek het later te gaan om een Tumor iets groter dan een ei. En later in het AMC bleek het om neuroblastoom te gaan, en bleek Nathaniël na onderzoek stadium 4 te hebben. Dit is een zeer agressieve soort te zijn en snelgroeiend, waardoor opereren al sneller nodig was dan normaal. Inmiddels heeft Nathaniël al chemo’s gehad, en dat is een aanval op zijn kleine lichaampje. Als alle behandelingen m.b.t. chemo, stamcel terugplaatsing etc voldaan zijn, zal hij ook voor behandeling naar Amerika moeten, en dat is erg kostbaar..!! en dat wordt niet vergoed door de verzekeraar.
Kostenplaatje……100.000 euro voor een periode van gemiddeld 6 maanden…!!!

U begrijpt dat niemand dat zomaar even in zijn achterzak heeft zitten, dus heb ik met spoed een stichting opgericht voor ons mannetje.
Nathaniels victory foundation.
Nu kunnen we evenementen organiseren, sponsorlopen, flessenacties, enz. enz.

Als u wilt helpen of doneren, neem dan AUB contact op.
Dank jullie wel.

Onze Facebook pagina:

Nathaniëls Overwinnings Pagina.

Namens het bestuur, tot gauw op deze website

Volg ons

     

Donatiemeter
Olimometer 2.52
Doneren

Je kunt doneren op rekeningnummer NL22RABO0300604890 tnv Nathaniëls Victory Foundation.

Helpt u mij mee.....? Pak dan mij hand

Evenementen

Op dit moment zijn er geen toekomstige evenementen.